Quá Trình Lên Men CaCao (phần 1)

Chúng tôi biết rằng để làm ra sô cô la ngon, quá trình lên men cacao là một giai đoạn tiên quyết cần được chăm chút kĩ lưỡng, nhưng thường bị ngành công nghiệp sô cô la bỏ qua. Tại sao quá trình lên men lại quan trọng?

Continue Reading Quá Trình Lên Men CaCao (phần 1)