Quá trình lên men Cacao (phần 2) – Kỹ thuật lên men có từ khi nào?

Chúng tôi biết rằng để làm ra sô cô la ngon, quá trình lên men cacao là một giai đoạn tiên quyết cần được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng thường bị ngành công nghiệp sô cô la bỏ qua. Tại sao quá trình lên men lại quan trọng?

Continue Reading Quá trình lên men Cacao (phần 2) – Kỹ thuật lên men có từ khi nào?

Ông Gricha – viên “sô-cô-la” cảm hứng của chúng tôi

Ông Gricha tin rằng sô-cô-la là cầu nối gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Ở Việt Nam, sô-cô-la không phổ biến rộng rãi như cà phê, và đây chính là điều khiến ông trăn trở mãi. Có lẽ vì chưa có sản phẩm sô-cô-la nào đáp ứng được khẩu vị của người Việt hoặc cách tiếp cận chưa phù hợp với hành vi tiêu dùng của người Việt. Nhờ ông, chúng tôi được tiếp thêm động lực để bước tiếp trên hành trình sáng tạo sô-cô-la cho người Việt.

Continue Reading Ông Gricha – viên “sô-cô-la” cảm hứng của chúng tôi